O nás

KONTAKT

 

Charakteristika školy

 

Zřizovatelem základní školy je obec, základní škola je příspěvkovou organizací města Horní Slavkov. ZŠ navštěvuje ve školním roce 2016/2017 celkem 177 žáků. Na škole je celkem 10 tříd od 1. do 9. ročníku (z toho 6 tříd na 1. stupni a 4 třídy na  2. stupni). Při ZŠ Nádražní je v provozu školní družina s 2 odděleními, kterou navštěvuje 60 zapsaných žáků 1. stupně. Škola je umístěna do dvou budov vzdálených od sebe asi 150 – 200 metrů. Škola je spádová i pro obec Krásno, vzdálené části obce Horního Slavkova (Ležnice, Háje, Lánský Dvůr, Bošířany, Kfely). Ke škole náleží i školní jídelna umístěná v hlavní budově školy s průměrným počtem 100 stravovaných žáků. Škola má samostatný pozemek, atletické hřiště, basketbalové hřiště, nevýhodou je jedna malá tělocvična, nově zrekonstruovaná. Je vybudované informační středisko pro žáky školy a jejich rodiče, učebna matematiky a fyziky, dvě učebny počítačů, učebna  Vv, cizích jazyků Rj, Aj a multifunkční učebny. Zelená budova školy má pokrytí wifi. Na škole je umístěno 7 interaktivních tabulí a každý vyučující má k dispozici notebook a tablet s připojením na wifi. Na škole pracuje školní parlament, a to již 17. rokem, a školská komora rodičů. Parlament se schází pravidelně 4 x do roka a o jednání jsou informování žáci a učitelé nástěnkou. Zároveň je zápis umístěn na stránkách školy, včetně složení parlamentu a jeho stanov. Na základě volebního řádu pro volby do školských rad je zřízena školská rada, její složení je 6 - ti členné:

2 členové – pí. Bašová Markéta a p. Půta Milan byli jmenováni radou obce

2 členky   – pí. Stodulková Hana a pí. Škopková Helena byly zvoleny v řádných volbách do                  

                     pedagogické kurie

2 členky  –  pí. Ciperová Marie a pí. Jirkovská Martina byly zvoleny v řádných volbách do

                     rodičovské kurie

 

Webové stránky: http://www.zs1hornislavkov.w1.cz

E-mail: zs1hslavkov@seznam.cz

 


 

 

 

 

 

Adresa:
ZŠ Horní Slavkov,

Nádražní 683,

příspěvková organizace

 

webové stránky:

 

zs1hornislavkov.w1.cz

 

email:

zs1hslavkov@seznam.cz


Ředitel školy: 
Mgr. Karel Bernard
Tel.:352 688 211

Zástupce ředitele školy:

Mgr. Lenka Nováková

Tel.: 352 688 347


         

Sborovna zelená budova:

                    352 698 722

Sekretariát: 

                   352 688 347

Školní jídelna:

                   352 688 204

IČO: 75005476
 

Typ školy:
Základní s 1. a 2. stupněm
 

Kapacita: 390 žáků


 

 

 

 


Schránka důvěry
Předmět:
Text zpráva:
captcha_image refresh