O nás

KONTAKT

 

Charakteristika školy

 

Zřizovatelem základní školy je obec, základní škola je příspěvkovou organizací města Horní Slavkov. ZŠ navštěvuje ve školním roce 2018/2019 celkem 181 žáků. Na škole je celkem 10 tříd od 1. do 9. ročníku (z toho 6 tříd na 1. stupni a 4 třídy na  2. stupni). Při ZŠ Nádražní je v provozu školní družina s 2 odděleními, kterou navštěvuje 59 zapsaných žáků 1. stupně, 1 z 2. stupně. Škola je umístěna do dvou budov vzdálených od sebe asi 150 – 200 metrů. Bohužel, kvůli stávajícím problémům s krovem žluté budovy jsou všechny třídy sestěhovány do budovy zelené. A doufáme v brzkou opravu žluté školy a její navrácení k využití jako školního objektu. Škola je spádová i pro obec Krásno, vzdálené části obce Horního Slavkova (Ležnice, Háje, Lánský Dvůr, Bošířany, Kfely). Ke škole náleží i školní jídelna umístěná v hlavní budově školy s průměrným počtem 100 stravovaných žáků. Škola má samostatný pozemek, atletické hřiště, basketbalové hřiště, nevýhodou je jedna malá tělocvična, nově zrekonstruovaná. Je vybudované informační středisko pro žáky školy a jejich rodiče, učebna matematiky a fyziky, dvě učebny počítačů, učebna  Vv, cizích jazyků Rj, Aj a multifunkční učebny. Tyto učebny ale v současné době musely být poskytnuty jako kmenové učebny pro třídy. Tím jsme přišli o prostory k odborné výuce, ale protože to bylo potřeba, nějakou dobu budeme vyučovat v provizoriu. Zelená budova školy má pokrytí wifi. Na škole je umístěno 7 interaktivních tabulí a každý vyučující má k dispozici notebook a tablet s připojením na wifi. Na škole pracuje školní parlament, a to již 17. rokem, a školská komora rodičů. Parlament se schází pravidelně 4 x do roka a o jednání jsou informování žáci a učitelé nástěnkou. Zároveň je zápis umístěn na stránkách školy, včetně složení parlamentu a jeho stanov. Na základě volebního řádu pro volby do školských rad je zřízena školská rada, její složení je 6 - ti členné:

Za město - Bašová Markéta

                 Krejzová Lenka

Za školu - Stodulková Hana

               Škopková Helena

Za rodiče - Drobná Lucie

                Ciperová Marie

 

 

Webové stránky: http://www.zs1hornislavkov.w1.cz

 

Ředitel školy -  352 688 211

Zástupce ŘŠ  - 352 688 347

Sborovna 2. st. - 352 698 722

Sborovna 1. st. - 739 272 455

Sekretariát - 352 688 347

Školní jídelna - 352 688 204

Školní družina - 727 824 464

 

Kontakty - jednotliví učitelé (klikni)

 

sekretariat@zs1hornislavkov.cz

reditel@zs1hornislavkov.cz

zastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz

 


Schránka důvěry
Předmět:
Text zpráva:
captcha_image refresh