Informace pro rodiče

KONTAKT

2021/2022

 

UPOZORNĚNÍ NA NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA DO ŠKOLY (viz KONTAKTY-VPRAVO)

STARÁ ČÍSLA BUDOU FUNGOVAT DO PROSINCE 2021.

 

 

 

 

 

Ode dne 13. 9. 2021 se nemusí děti testovat. Pravidla pro nošení roušek stále platí.

 

 

Upozornění - v sekretariátu školy je k volnému prodeji ročenka školy. Cena 20,- Kč.

 

 

Upozornění pro rodiče:

 

Vstup pro rodiče do budovy školy je povolen pouze v případě, že potřebují projednat své záležitosti s vedením školy, či s učiteli. Jako doprovod dětí NE.

Vstup pouze ze zakrytými ústy a nosem!

 

 

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního onemocnění ( klikni)

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO 1.TŘÍDY

 

 

BLIŽŠÍ INFORMACE K ZÁPISU BUDOU ZVEŘEJNĚNY PO NOVÉM ROCE A MOHOU BÝT MĚNĚNY DLE AKTUÁLNÍ SITUACE.

 

Zákonní zástupci, kteří zvažují odklad školní docházky sdělí toto škole a dodají VYŘÍZENÉ  doklady o povolení odkladu od dětského lékaře i pedagogicko - psychologické poradny! 

 

 V termínu od 20. 4 - 21. 4. 2022

 

S dotazy ohledně zápisu se obracejte telefonicky na školu v pracovních dnech

od 9.00 - 12.00

tel.č. 352688347

 

ZÁPISOVÝ LÍSTEK DO 1. TŘÍDY ( klikni)

 

https://www.novadida.cz/e-book-chystame-se-do-1-tridy/

 

 

 

Upozorňujeme rodiče a žáky naší školy, že existuje facebookový účet školy Zs Horní Slavkov jako nejjednodušší řešení, kde jsou, a budou i nadále umísťovány, veškeré relevantní informace ke krizové situaci. Požádejte o přátelství !!! Učitelé sem budou vkládat požadavky na zvládnutí učiva, úkoly, informace týkající se tříd i provozu školy. Pro vás je výhodou, že budete mít zpětnou vazbu v případě, že vám nebude něco jasné. Můžete se zeptat, popř. napsat administrátorovi zprávu, konzultovat.

 

 

 

 

Konzultační hodiny 2021/2022 (klikni)

 

 

Seznam pomůcek pro 1. třídu 2020/2021

(klikni)

........................................................................................................................

 

Ceny obědů od 1. 3. 2019: hodnota oběda je 64,- Kč,

                                                              děti 7-10 let platí   25,- Kč

                                                              děti 11-14 let platí  26,- Kč

                                                              děti 15 -výše platí   27,- Kč

 

Ke zdražení jsme přistoupili z důvodu zdražování potravin.

 

Obědy můžete platit složenkou nebo bankovním převodem.

 

Školné ve školní družině činí 50,- Kč. Zde se platí hotově.

..................................................................................................................................................

 

 

Právní vědomí žáka

Školský zákon č. 256/2011 Sb., novela 458/2011 Sb. §31 odstavec 3:

 

    Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka nebo studenta vůči pracovníkovi školy, nebo školského zařízení, se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

............................................................................................................................................................................   

 INTERNETOVÉ ODKAZY

 Nadace Naše dítě  - únosy nebo ohrožení dětí násilníkem - prevence, odkaz na webové stránky

http://www.zachranny-kruh.cz/kriminalita/priciny_a_podminky_pachani_trestne_cinnosti.html

zde je odkaz na stránky karlovarského sdružení, kde se dozvíte o kriminalitě mládeže, její prevenci a všem, co je uvedeno v zákoně 218/2003 Sb.

...........................................................................................................................................

 

OBECNÉ INFORMACE

 

  OMLOUVÁNÍ ABSENCÍ    

Připomínáme povinnost rodičů omlouvat absenci dětí do 72 hodin (telefonicky, emailem na adresu školy - viz. Kontakty, vzkazem...). Pokud tak nebude učiněno, je v kompetenci třídního učitele absenci neomluvit. To samé bude následovat při nedodržování léčebného režimu a žák bude v době nemoci viděn venku.

      V případě velkého množství zameškaných hodin bude žák zařazen na seznam lékaře a bude po něm VŽDY vyžadována návštěva  lékaře. Pokud lékař žákovi odmítne omluvenku napsat, bude kontrola prováděna telefonicky  třídním učitelem, který si vyžádá potvrzení, že žák u lékaře byl. Jestliže nebude dodržen tento postupu, bude absence neomluvena.

 

NÁVŠTĚVY ŠKOLY

Návštěvy dětí nejsou povoleny. Stále platí zákaz nošení svačin žákům během dopoledne. Toto jednání narušuje výuku. Žáci si budou nosit svačiny sami.

Informace u učitelů lze získat v době konzultačních hodin (budou zveřejněny v sekci dokumenty) nebo po domluvě jiného termínu.

 

 

 

Ředitel školy - 354 229 700

                         603 446 393 

Zástupce ŘŠ  - 354 229 702

Sborovna 2. st. -354 229 704

Sborovna 1. st. -354 229 703 

                           739 272 455

Sekretariát -354 229 702

                     354 229 705

Školní jídelna -354 229 701

Školní družina -727 824 464

 

Kontakty - jednotliví učitelé (klikni)

 

sekretariat@zs1hornislavkov.cz

reditel@zs1hornislavkov.cz

zastupce.reditele@zs1hornislavkov.cz

 

datová schránka - yeemkpe

 


Schránka důvěry
Předmět:
Text zpráva:
captcha_image refresh